Tarieven

wachtkamerDieetadvisering is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekering. Dit betekent dat er max. 3 uur behandeltijd per kalenderjaar vergoed wordt. Deze tijd is inclusief de zogenoemde “indirecte tijd”. Dit is de tijd die nodig is voor administratie, rapportage, opstellen van een individueel dieetadvies, berekenen van uw huidige eetpatroon of het opzoeken van informatie. Een eerste consult (60 minuten) vraagt gemiddeld 15 tot 30 minuten indirecte tijd. Voor een vervolgconsult wordt geen indirecte tijd berekend.

De diëtist is direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat u geen verwijsbrief van huisarts of specialist nodig hebt; u kunt zelf direct een afspraak maken.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u bij sommige zorgverzekeraars nog wel een verwijsbrief nodig.

Veel zorgverzekeraars hebben extra dieetadvisering opgenomen in hun aanvullende pakket. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen. Wilt u weten of dieetadvisering bij uw verzekering is opgenomen in het aanvullende pakket? Klik hier voor een overzicht of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Dieetadvisering bij diabetes en hart-en vaatziekten wordt via de ketenzorg (samenwerkingsverband tussen huisarts, praktijkondersteuner en dietist)  vergoed zonder de beperking van 3 uur per kalenderjaar. Bovendien worden deze kosten niet verrekend met uw (verplicht) eigen risico.

Indien u, om welke reden dan ook, verhinderd bent een afspraak na te komen, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van tevoren te melden.
Voor het niet tijdig annuleren of verzetten van een afspraak wordt € 15,00 in rekening gebracht.