Wat ben ik

Er bestaan veel verschillende benamingen voor personen die voedingsadviezen geven aan gezonde mensen. Denk bijvoorbeeld aan voedingsdeskundige, voedingstherapeut of gewichtsconsulent. De titel diëtist mag alleen gebruikt worden door iemand die hiervoor de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek heeft gevolgd. Na het afronden van deze opleiding is hij/zij bevoegd om alle voorkomende voedings- en dieetadviezen bij diverse ziektebeelden te geven en mag hij/zij zich diëtist noemen.

Er zijn twee beroepsverenigingen voor diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (www.nvdietist.nl) en de Diëtisten Coöperatie Nederland (www.dietistencooperatie.nl).

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (34211669) en in het Kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl) onder KP nummer 49900845489.
Om in dit register ingeschreven te staan, moet ik aan een aantal eisen voldoen. Onder andere ben ik verplicht jaarlijks op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vakgebied door het bijwonen van cursussen, bijscholingen en symposia. Door mijn inschrijving in het kwaliteitsregister, bent u verzekerd van een goede kwaliteit en up-to-date kennis.